Wynagrodzenie prywatnego detektywa zależne jest od indywidualnej wyceny danego zadania, poziomu skomplikowania usług detektywistycznych, a także od charakteru i złożoności zlecenia, użytych sił i środków na jego wykonanie.
Wszystkie koszty dotyczące zlecenia, omawiane są z Klientem podczas spotkania, przed rozpoczęciem działań detektywistycznych. Po przekazaniu przez Klienta wszystkich posiadanych informacji dotyczących sprawy, przygotowujemy indywidualną wycenę realizacji zlecenia.
Dobór metodyki działania i charakter danej sprawy ma wpływ na ostateczne koszty usługi detektywistycznej oraz indywidualnego podejścia do przygotowania całościowego kosztorysu.

Wszystkie koszty zlecenia są dokładnie omawiane z Klientem zarówno przed jak i w trakcie jego realizacji. Podstawą rozliczenia usługi detektywistycznej jest stawka godzinowa za pracę zespołu detektywów. W ramach rozliczenia kosztów danej sprawy brane są pod uwagę również koszty za przejazdy, dojazdy (km) oraz inne niestandardowe wydatki dodatkowe, jak przykładowo koszty uzyskania niektórych informacji. Po zakończeniu usługi detektywistycznej,  Klient otrzymuje pełne i szczegółowe pisemne sprawozdanie wraz z dowodami w postaci zdjęć oraz nagrań video obserwowanych osób.

Cena za usługę detektywistyczną

Cena za usługę detektywistyczną ustalana jest z Klientem w formie:

  • stawki godzinowej
  • dniówki (za określoną ilość godzin)
  • na podstawie kalkulacji kosztów całościowych
  • wykupienia konkretnej ilości godzin pracy detektywów

Możliwe dodatkowe koszty ustalane z Klientem:

  • koszty eksploatacji pojazdu (stawka za km)
  • koszty noclegów w hotelach (wg rachunków)
  • dodatkowe wydatki wynikające z usługi
  • inne uzasadnione koszty, wynikające ze zleconego zadania

Koszty za usługę wykrywania urządzeń szpiegujących i inwigilujących (podsłuchów, kamer, sieci bezprzewodowych, GPS, itp.) w mieszkaniach, domach, pomieszczeniach, biurach, pojazdach jest przygotowywana indywidualnie w formie kosztorysu w zależności od złożonego zamówienia.

Cena za wszelkie ustalenia detektywistyczne kalkulowana jest indywidualnie i zależy od zakresu realizowanego zlecenia.