Stalking to działania polegające na uporczywym, niepożądanym i nachalnym śledzeniu i obserwowaniu osoby, która nie wyraziła na to zgody. Może obejmować regularne obserwowanie tej osoby, śledzenie jej ruchów i działań, wysyłanie ciągłych wiadomości i próby nawiązania kontaktu pomimo wyraźnego odrzucenia. Stalking może też obejmować groźby lub działania, które powodują u ofiary lęk lub zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.
Aby ustrzec się przed stalkingiem, należy zachować ostrożność w stosunku do innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy wykazują zainteresowanie naszą osobą pomimo naszej niechęci lub jawnego odrzucenia. Należy unikać udzielania osobistych informacji nieznajomym, a także ostrożnie dobierać kontakty na portalach społecznościowych.
Jeśli jesteśmy ofiarą stalking-u, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów, takich jak policja lub organizacje pomagające ofiarom przestępstw. Ważne jest, aby dokumentować każde działanie osoby, która nas śledzi, w tym wszelkie wiadomości, maile, połączenia telefoniczne czy groźby. Należy też powiadomić osoby bliskie o sytuacji oraz unikać kontaktu z osobą, która nas prześladuje, nawet jeśli wydaje nam się, że to tylko „drobna” uwaga czy próba nawiązania kontaktu.