Usługi detektywistyczne są niezwykle wszechstronne i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Niezależnie od tego, czy to kwestie osobiste, rodzinne czy biznesowe, detektywi pomagają odkryć prawdę i dostarczają niezbite dowody, które mogą mieć ogromne znaczenie w rozwiązywaniu problemów. Profesjonaliści pomagają ludziom w różnych aspektach życia, dostarczając nieocenioną wiedzę i informacje

W naszej profesjonalnej agencji detektywistycznej prowadzimy działania operacyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii na terenie całego kraju i poza granicami Polski. Pracujemy w zgodzie z prawem, zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych i gwarantujemy poufność zdobytych informacji. Nasi prywatni detektywi przeprowadzają wszystkie niezbędne czynności, opierając są na stosownych pozwoleniach i licencjach wydanych przez MSWiA.

Powierzając swoją sprawę naszej agencji detektywistycznej możecie być pewni, że nasi detektywi w sposób dyskretny zdobędą niepodważalne dowody oraz przekażą zdobyte informacje, materiały i fakty o osobach, wydarzeniach i przedmiotach.

Nasza oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz firm.

 

 • Obserwacja

  Obserwacja to najczęściej wykorzystywany sposób na ustalenie: miejsca zamieszkania, pracy, przebywania, ukrywania się, zdrady małżonka lub nielojalności partnera, opieki nad dziećmi, dnia codziennego danej osoby, różnego rodzaju zatajonych informacji, nadużyć, przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, zabójstw, porwań, kradzieży, wymuszeń, gróźb karalnych, szantaży, włamań, podpaleń, fałszerstwa, etc. Prowadzone przez prywatnego detektywa dochodzenia mogą również dotyczyć przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego.
  Profesjonalni detektywi prowadzą obserwację w dyskretny sposób i nie narażają się na dekonspirację. Obserwują dane osoby, miejsca, samochody lub rzeczy przy wykorzystaniu umiejętności, wiedzy i doświadczenia oraz nowoczesnych technik detektywistycznych.
  W ramach naszej działalności detektywistycznej prowadzimy obserwację osób, pojazdów, miejsc i rzeczy ściśle związanych z rodzajem powierzonego zadania. Świadczymy również inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem Klientów.

 • Kontrobserwacja

  Masz podejrzenia, że ktoś Cię obserwuje lub śledzi? Czujesz się niekomfortowo i masz wrażenie, że ktoś za Tobą chodzi? Sprawdź, czy jesteś bezpieczny.
  Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Prywatny detektyw sprawdzi Twoje obawy i podejrzenia oraz uzyska niezbędne informacje i zweryfikuje otoczenie. Kontrobserwacja jest działaniem mającym na celu ustalenie, czy jesteś w rzeczywistości inwigilowany, czy też nie.

  Zastanawiasz się, czy dom/mieszkanie, pojazd lub dane miejsce jest obserwowane?
  Mając podejrzenia obserwacji domu, mieszkania, samochodu, miejsca pracy lub innej lokalizacji warto te przeczucia zweryfikować. Detektyw sprawdzi przy użyciu profesjonalnych metod, czy w danym miejscu dzieje się coś podejrzanego i czy ktoś rzeczywiście obserwuje daną lokalizację czy pojazd. W takich sytuacjach kontrobserwacja prowadzona przez detektywa jest najlepszym rozwiązaniem i zapewnia bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.

 • Wykrywanie związków

  W naszej agencji detektywistycznej prowadzimy sprawy o charakterze rodzinnym, dotyczące w szczególności niewierności małżonków, partnerów, dostarczając dowodów mających istotne znaczenie przy sądowym orzekaniu o winie. Zajmujemy się również wykrywaniem oszustw matrymonialnych oraz sprawdzaniem przyszłych kandydatów na męża lub żonę, czy partnera życiowego.

  Detektyw jest w stanie ustalić, czy dana osoba dopuszcza się zdrady oraz zdobyć niepodważalne dowody, które to potwierdzą lub zaprzeczą. Dowody w sprawie do wykorzystania w sądzie muszą zostać zebrane w sposób zgodny z prawem przez licencjonowanego detektywa. Udokumentowana zdrada to nie jedyna przyczyna, która może spowodować rozpad małżeństwa z winy jednej ze stron. Przemoc (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna), oszustwo czy nawet niegospodarność także mogą mieć wpływ na zapadnięcie wyroku sądowego.

  Prywatny detektyw zapewni pełną dyskrecję i nikt poza Tobą nie dowie się o wyniku prowadzonego śledztwa, a obserwowana osoba nie zorientuje się, że jest obserwowana i zbierane są informacje o niej.

 • Sprawy rodzinne

  Zbieranie dowodów w sprawach rodzinnych wymaga szczególnego profesjonalizmu i wyczucia.

  Bardzo często następstwem rozwodu jest walka rodziców o dziecko lub dzieci oraz opiekę nad nimi. To dzieci najczęściej są ofiarami błędów rodziców i najbardziej cierpią po ich rozstaniu. W tej walce między małżonkami nieletni często padają ofiarami przemocy domowej lub są niewłaściwie traktowani. Niejednokrotnie opieka nad dziećmi jest sprawowana w nieodpowiedni sposób i są one zaniedbywane. W sądowych sprawach o alimenty dochody stron nie zawsze są przejrzyste i wymagają weryfikacji. Czasem zdarza się, że rodzice chcą sprawdzić jak opiekunka zajmuje się ich pociechą.

  Biuro detektywistyczne Kwerenda obejmie dyskretną obserwacją dom lub miejsce przebywania dziecka i jego otoczenie. Detektyw sprawdzi czy dziecko ma właściwą opiekę i jest bezpieczne, zweryfikuje kompetencje opiekunki i zbierze materiały, aby udowodnić, czy opieka jest należycie sprawowana nad małoletnim. Ustalimy dochody do sprawy alimentacyjnej.

 • Sprawy majątkowe i spadkowe

  Sprawy majątkowe i spadkowe nie zawsze są przejrzyste, jak to wydaje się na pierwszy rzut oka.

  Ustalenia majątkowe przeprowadzone przez specjalistów mogą być dowodem w sądzie i odsłonić rzeczywisty posiadany lub zbyty ostatnio majątek danej osoby. Ukrywanie dochodów, majątku, nieruchomości i ruchomości, jest dość częstym procederem w naszym kraju. Prywatny detektyw potrafi w sposób profesjonalny zdobyć informacje i przygotować niepodważalne dowody.

  Sprawy spadkowe budzą duże emocje, szczególnie przy niekorzystnych zapisach w testamentach. Nie zawsze wszystko jest klarowne i jasne dla spadkobierców. W procesie spadkowym detektyw odgrywa kluczową rolę i może ustalić wszystkie składniki wchodzące w masę spadkową. Nasze biuro Kwerenda służy pomocą przy poszukiwaniu spadkobierców i ustalaniu ich miejsca pobytu. Detektyw może ustalić również stopień pokrewieństwa danej osoby.

 • Poszukiwanie osób i ustalenia ich miejsca pobytu

  Prowadzimy działania, które mają na celu poszukiwanie osób i ustalenie miejsca ich pobytu, ponadto odnajdujemy ukrywające się osoby oraz ustalamy ich adresy zamieszkania i pracy.
  Policja odnotowuje kilkanaście tysięcy zaginięć każdego roku. Nasi prywatni detektywi prowadzą sprawy zaginięć i angażują się w poszukiwania zaginionych osób. Ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej wymaga szeregu działań i dyskrecji, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność podejmowanych działań. Biuro detektywistyczne Kwerenda profesjonalnie i w sposób przemyślany przeprowadza działania poszukiwawcze. Ustalenia dokonywane przez naszych pracowników poddawane są ciągłym analizom i weryfikacjom w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Detektyw dzięki użyciu specjalistycznych technik, strategii działania, odpowiednich środków, zbierze wszystkie niezbędne informacje i pomoże uzyskać pozytywne rozwiązanie tego rodzaju sprawy.

 • Zwolnienia lekarskie

  Specjalizujemy się również w wykrywaniu niesłusznie wystawionych zwolnień, jak również pracy podczas zwolnienia lekarskiego oraz rozstrzyganiu wątpliwości zdrowotnych podejrzanego. Nasi detektywi skrupulatnie sprawdzą, czy dany pracownik w rzeczywistości jest chory i czy należne jest mu zwolnienie L4. Nasze biuro Kwerenda ustali, czy zwolnienie lekarskie pracownika nie jest nadużywane i jest zasadne w danym przypadku.

 • Sprawdzanie pracowników

  Realizujemy zlecenia związane z ustalaniem wiarygodności, rzetelności oraz uczciwości pracowników, przy usłudze obserwacji tajemniczego klienta, a ponadto zajmujemy się weryfikacją dokumentacji pracowniczej. Nasze biuro Kwerenda przeprowadza analizy kandydatów na pracowników, weryfikację ich wykształcenia, kompetencji i umiejętności oraz sprawdzamy ich prawdomówność. Detektyw sprawdzi dokumenty kandydatów lub pracowników i przeprowadzi prywatne śledztwo w celu ustalenia faktów.

 • Ustalenia detektywistyczne

  W większości spraw wykorzystuje się ustalenia detektywistyczne, które wspomagają i są uzupełnieniem prowadzonych spraw. Do czynności ustaleniowych detektywa należą także ustalenia adresowe i kontaktowe do osób poszukiwanych. Nasz detektyw szukając świadków w toczących się postępowaniach karnych lub cywilnych ustala miejsce stałego pobytu, adres zamieszkania lub zameldowania, na który ma zostać doręczone wezwanie na przesłuchanie. Ustalenia adresowe pomocne są w odnalezieniu ukrywających się dłużników i określenia adresu ich obecnego przebywania oraz określenia, gdzie znajduje się mienie podlegające windykacji. Detektyw potrafi ustalić miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także odszukać spółki, w których poszukiwana osoba ma udziały i zasiada na stanowiskach. Oferujemy skuteczne ustalenia adresowe i możliwość dostarczenia dokumentów z potwierdzeniem ich odbioru. Ustalenia adresowe mogą być pomocne w poszukiwaniu spadkobierców, dawnych znajomych lub świadków jakiegoś zdarzenia.

 • Sprawy karne

  Sprawy karne i czynności związane z ustaleniem sprawców przestępstw, to zadania dla profesjonalistów. Detektyw może służyć pomocą i wspierać działania organów ścigania oraz je uzupełniać. Agencja detektywistyczna Kwerenda zbiera wszelkie materiały, analizuje informacje, sprawdza poszlaki w celu weryfikacji i uzupełnienia dowodów, Działamy dyskretnie, skrupulatnie oraz w ramach obowiązujących przepisów karnych.

 • Badanie wariografem

  Badanie wariografem, znane również jako poligraf, stanowi fascynującą dziedzinę nauki, która od lat budzi zainteresowanie i znalazła się w naszej ofercie. Wariograf, to urządzenie używane do pomiaru różnych fizjologicznych parametrów, takich jak puls, ciśnienie krwi, oddech i elektryczna oporność skóry, w celu wykrywania zmian w odpowiedziach osoby badanej.

  Jak działa wariograf?

  Podstawą działania wariografu jest założenie, że kłamstwo wywołuje określone zmiany w fizjologii człowieka. Podczas badania, osoba poddawana testowi jest podłączona do urządzenia mierzącego parametry fizjologiczne. W trakcie zadawania pytań, analizuje się reakcje organizmu na poszczególne stwierdzenia. Skoki w parametrach mogą wskazywać na nieprawdomówność.

  Skuteczność poligrafu

  Wariograf jest używany w wielu krajach do celów śledczych, rekrutacyjnych, weryfikacyjnych czy potwierdzeniowych. Warto zaznaczyć, że skuteczność testu poligrafem szacuje się na poziomie rzędu dziewięćdziesięciu kilku procent w zależności od rodzaju zastosowanego testu. Reakcje organizmu osoby badanej są sprawdzane między innymi przez dwa pneumografy, mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pletysmograf i elektrody odpowiadające za zapis aktywności elektrodermalnej. Są to czujniki na przestrzeni lat unowocześniane i coraz bardziej zaawansowane technologicznie pod kątem dokładności pomiarów poszczególnych parametrów. Skuteczność wariografu potwierdzają uzasadnienia wyroków sądów, literatura a także fakt, że obecnie wiele krajów wykorzystuje poligraf nie tylko w sferze publicznej, ale również w sektorze prywatnym.

  Tylko profesjonalni i doświadczeni operatorzy urządzeń potrafią skutecznie ocenić wyniki badań. W naszym zespole są biegli sądowi, którym możesz zaufać.

  Podsumowanie

  Badania wariografem to obszar nauki, który nadal ewoluuje, zarówno pod względem technologii, jak i możliwości wykorzystania. Poligraf jest narzędziem pomocnym w rekrutacji przyszłych pracowników, weryfikacji prawdomówności, ustaleniu prawdziwych zeznań, zweryfikowaniu wiarygodności partnera czy kontrahenta, sprawdzeniu lojalności danej osoby. Wartościowe badania wariografem mogą przyczynić się do poprawy w wielu dziedzinach życia.

  Czy Ty także chciałbyś mieć fundament, na którym zbudujesz zaufanie do swoich pracowników i kontrahentów? Zadzwoń do nas i umów badanie!

 • Badania antypodsłuchowe i wykrywanie urządzeń inwigilacyjnych

  Biuro detektywistyczne Kwerenda oferuje usługę wykrywania wszelkich urządzeń inwigilacyjnych. Za urządzenie inwigilacyjne uznawane za nielegalne, a najczęściej używane są: podsłuchy, lokalizatory GPS i ukryte kamery. Podczas realizacji usługi badania antypodsłuchowego sprawdzamy wszelkie możliwe pomieszczenia, pokoje biurowe, domy, mieszkania, samochody. Za pomocą najwyższej jakości nowoczesnej techniki i specjalistycznego sprzętu oraz fizycznego sprawdzenia miejsc potencjalnych wykrywamy urządzenia inwigilujące. Badanie antypodsłuchowe to również sprawdzenie obecnych procedur bezpieczeństwa i weryfikacja zabezpieczeń w celu poprawy ich działania.

  Nasi specjaliści sprawdzą telefon, laptop, komputer stacjonarny pod kątem zainstalowanych podsłuchów, czy oprogramowania szpiegującego, a także bezpieczeństwo połączeń za pomocą sieci komórkowych, bluetooth i WiFi.

 • Ochrona osobista VIP

  Nasza agencja specjalizuje się w ochronie osobistej VIP, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Oferujemy ochronę osobistą i zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo w sposób otwarty lub dyskretny. Nasze profesjonalne działania przekładają się na bezpieczeństwo osób chronionych oraz ich mienia. Indywidualnie dostosowujemy sposób ochrony do danych potrzeb Klienta. Wdrażamy procedury bezpieczeństwa i stosujemy najwyższe standardy pracy 24 h na dobę, zachowując dyskrecję naszej obecności i swobodę VIP. Kwestią priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa uniknięcie sytuacji niepożądanych. W naszym zespole są doświadczeni pracownicy w ochronie osobistej, szkoleni w jednostkach specjalnych i w przeszłości zajmujący się ochroną VIP najważniejszych osób w państwie. Agencja Ochrony Kwerenda pomoże zorganizować bezpieczny pobyt w danym miejscu z zachowaniem dywersyfikacji wszelkich zagrożeń z zewnątrz.