Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii detektyw może utrwalać, gromadzić oraz przekazywać zdobyte informacje i fakty. Nasza agencja detektywistyczna wykazuje się wysoką skutecznością i skrupulatnie gromadzi informacje.

Detektywi dyskretnie zbierają dowody i dbają o ich wartość prawną i merytoryczną. W swojej pracy zawsze dochowujemy tajemnicy zawodowej. Jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie, a nasze ogromne doświadczenie zawodowe i umiejętności (zdobyte m.in. w służbach wywiadowczych i dochodzeniowo-śledczych) przekładają się na sukcesy i zdobywanie wyczerpujących materiałów dowodowych.

 • Obserwacja

  W ramach naszej działalności detektywistycznej prowadzimy obserwację osób oraz miejsc, ściśle powiązaną z rodzajem dochodzenia, między innymi mogą one dotyczyć : przestępstw przeciwko zdrowiu, zabójstw, porwań, kradzieży, wymuszeń, gróźb karalnych, włamań, podpaleń, fałszerstwa. Prowadzimy również dokumentację przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego, jak również inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem Klientów.

 • Poszukiwanie mienia i odnajdowanie dłużników

  Nasza działalność to również prowadzenie dochodzeń związanych z poszukiwaniem rzeczy, majątku (w tym ukrytego), ruchomości oraz nieruchomości, jak również odnajdywanie ukrytego mienia oraz osób ukrywających się przed wierzycielami.

 • Wykrywanie związków

  Prowadzimy sprawy o charakterze rodzinnym dotyczące w szczególności niewierności małżonków, partnerów, dostarczając dowodów mających istotne znaczenie przy sądowym orzekaniu o winie; Zajmujemy się również wykrywaniem oszustw matrymonialnych oraz sprawdzaniem przyszłych kandydatów na męża lub żonę, czy partnera życiowego.

 • Zwolnienia lekarskie

  Specjalizujemy się również w wykrywaniu niesłusznie wystawionych zwolnień, jak również pracy podczas zwolnienia lekarskiego oraz rozstrzyganiu wątpliwości zdrowotnych podejrzanego.

 • Sprawdzanie pracowników

  Realizujemy zlecenia związane z ustalaniem wiarygodności, rzetelności oraz uczciwości pracowników, przy usłudze obserwacji tajemniczego klienta, a ponadto zajmujemy się weryfikacją dokumentacji pracowniczej.

 • Poszukiwanie osób i ustalenia miejsca pobytu

  Prowadzimy działania, które mają na celu poszukiwanie osób i ustalenie miejsca ich pobytu, ponadto odnajdujemy ukrywające się osoby oraz ustalamy ich adresy zamieszkania i pracy.

 • Nieuczciwa konkurencja

  Prowadzimy dochodzenia związane z nieuczciwą konkurencją oraz sprawami gospodarczymi, między innymi kradzieżą klientów i zleceń, czy podszywaniem się pod firmę.

 • Sprawy gospodarcze

  Prowadzimy szeroki zakres spraw gospodarczych, mających na celu, między innymi sprawdzenie wspólników, kontrahentów, czy partnerów biznesowych.

 • Bezpieczeństwo w firmie

  W naszym biurze świadczymy pełen zakres usług, aby zapewnić bezpieczeństwo w firmie, między innymi ustalamy sprawców kradzieży i nadużyć, pracowników dokonujących wewnątrz firmowych przywłaszczeń oraz działających na niekorzyść firmy, przeprowadzamy wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika, dokonujemy sprawdzenia uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej zatrudnianych osób oraz pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Weryfikujemy przebieg kariery zawodowej, monitorujemy poruszanie się aut służbowych, rozpoznajemy i przeciwdziałamy zagrożeniom w biznesie.