Praca detektywa – na czym polega, jak wygląda? Jakie zadania i obowiązki ma detektyw?

 

W Polsce zawód detektywa kojarzy się głównie z przygodami filmowego Sherlocka Holmesa, bądź coraz częściej z prywatnymi usługami detektywistycznymi.

Z filmowymi postaciami praca prywatnego detektywa niewiele ma wspólnego. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, zgodnie z ustawą o działalności detektywistycznej.

Praca detektywa nie jest zawodem popularnym, gdyż wymaga dyskrecji i nie ujawniania się osobie obserwowanej, a częstokroć działań pod przykrywką i w tajemnicy. Z usług prywatnych detektywów korzystają potrzebujący specjalistycznej pomocy, której nie uzyskają gdzie indziej lub Ci, co chcą uzupełnić posiadane do tej pory informacje o nowe dowody. Klientami biur detektywistycznych są głównie osoby z problemami, poszukujące prawdy, będące często w trudnej sytuacji, poszkodowani i skrzywdzeni, szukający dowodów i informacji w danej sprawie. Ci bardziej znani i będący osobami publicznymi liczą na pełną dyskrecję, tak aby absolutnie nikt inny się o ich zleceniu nie dowiedział. Powierzone sprawy detektywom dotyczą najczęściej: obserwacji osób i miejsc, zdrad, opieki nad dziećmi, działalności konkurencyjnej, poszukiwaniem osób i majątku, windykacji, szerokiego zakresu ustaleń, analiz kryminalnych i gospodarczych, wykrywaniu nadużyć finansowych, pomoc ofiarom szantażu czy uprowadzenia lub gróźb karalnych.

Usługi detektywistyczne, to często jedyny słuszny wybór w spornych, wątpliwych, niewyjaśnionych i intrygujących oraz zagadkowych sprawach. Zadaniem detektywa jest dostarczanie dokładnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, a także dowodów i faktów, umożliwiających podejmowanie kluczowych dla Klienta decyzji i dalszych działań. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii detektyw może utrwalać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać zdobyte informacje i fakty. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonej sprawy i wyłącznie w czasie prowadzenia danej sprawy. Poza zebraniem szczegółowej dokumentacji, informacji i dowodów detektyw przygotowuje na zakończenie zlecenia specjalne sprawozdanie ze wskazaniem ustaleń, faktów i danych osobowych zebranych w toku czynności. Takie sprawozdanie z dokumentacją zdjęciową i video przekazuje klientowi po zakończeniu działań detektywistycznych. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi i jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa.

Prywatny detektyw w swojej pracy powinien kierować się zasadami etyki, lojalnością w stosunku do swojego klienta, szczególną starannością i rzetelnością w wykonywaniu czynności detektywistycznych. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zakończeniu wykonywania czynności.